Mis on Coaching?

Coaching on inspireeriv ja loominguline partnerlus, mis toetab nii inimese professionaalset kui ka isikulikku arengut ning toimetulekut väliskeskkonnast tulenevate teguritega. Coaching ei ole nõustamine, see ei ole mentorlus ega õpetamine. Coachingut nimetatakse ka küsimuste küsimise kunstiks, kus läbi küsimuste küsimise suunatakse klient ise sobivaid lahendusi ja vastused leidma. Seega coach julgustab klienti avastama oma potentsiaali ning seda maksimaalselt rakendama.

Coachingu metoodika ja tehnikad põhinevad mõtteviisil, et inimene ise tajub kõige paremini, mis on tema elus ja töös ettetulevate takistuste lahendamiseks vajalik. Sageli on lahendused ilmselged, kuid inimesed ei oska või julge neid ise märgata. Coachi ülesanne on aidata klienti eri tehnikate abil oma probleemidele lahendusi leidma, aga ka neid inspireerima ja tegutsema innustama.

Seega on coachi roll olla kliendi kõrval, olla hea kuulaja ning veel parem küsimuste küsija. Coachi roll on olla kliendi arengu toetaja, kuid oma arengu ja muutuste eest vastutab klienti ise. Coachi roll on klienti sellel teekonnal julgustad ja innustada, kuid tegutsema eesmärkide nimel peab klienti siiski ise.

Coachingu tulemusel on võimalik saada heast suurepäraseks, avastades nii oma elu mõtet kui ka õppides oma tugevusi oskuslikumalt hindama ja kasutama.