Minust

Minu tugevuseks on enam kui 20 aastapikkune töö inimestega, ja seda nii juhi kui ka täiskasvanute koolitajana. Lisaks mitmekesisele töökogemusele on minu tugevuseks ka minu hariduslik taust. Minu haridus on seotud bakalaureuse tasemel õigusteadusega, magistrikraad nii avaliku halduse kui ka haridusinnovatsiooniga. 2019 aastal kaitsesin filosoofia doktorikraadi riigi- ja poliitikateadustes, kus minu uurimisobjektiks oli inimene ja tema maksukäitumine. Loe minu tegemistest rohkem Eesti Teadusinfosüsteemist.

2020.aastal algas minu teekond coachina, mis hõlmas pea kaks aastaid erinevaid koolitusprogramme ja praktilist väljaõpet. 2022 aastal sai minust sertifitseeritud coach (ICF Associated Certified Coach).

Lisaks juhtimisele, õppimisele, õpetamisele, coachimisele, meedib mulle väga sporti teha. Viimasel ajal on minu sportlik kirg seotud tennisega. Ja seda nii tennist mängides, end selles valdkonnas koolitades, võisteldes kui ka treeninguid läbi viies. Just võistluspingega hakkama saamine, sellega kaasnevad tagasilöögid, aga ka edulood kinnitavad, et sportlase vaimne seisund on väga oluline võimetele ja ettevalmistusele vastava soorituse saavutamiseks. See omakorda on mind viinud spordicoachinguni, et aidata nii sportlastel kui ka harrastajatel sooritust parandada vaimse võimekuse treenimisega.

Usun siiralt, et minu kogemus juhi, koolitaja, teadlase, aga ka sportlase ja treenerina, aitab mul mõista klientide väljakutseid.